Comité vum FC Käerch

De Comité vum FC Käerch besteet aktuell aus 15 Memberen di sech am Prinzip all Mount treffen fir d’Saison an de verschiddenen Kategorien vun de Senior an Jugendequippen an di sëllech Manifestatiounen vum Club ze organiséieren.

Wann dir eng Fro iwwert oder un den FC Käerch hutt dann kënnt der iech un d’Sekretariat wenden E-mail:  fckaerch@gmail.com.

De Comité wënscht iech vill Spaass beim Entdecken vun eisem Site an freet sech iech um Terrain „Déckebierg“ ze begréissen.

Comité 2019 - 2020

 
uewen: S. Lalli, C. Bartz, L. Simon,
P. Berscheid, J. Klein, J. Faber (net méi am Comité), 
B. Mauer, T. Salvatore, M. Louis,
C. Bastian, E. Schmitz, P. Schiltz
 
ennen: G. Franckart, R. Clemen,
J. Everard, J. Pires