Comité vum FC Käerch

De Comité vum FC Käerch besteet aktuell aus 13 Memberen di sech all Mount treffen fir d’Saison an de verschiddenen Kategorien vun de Senior an Jugendequippen an di sëllech Manifestatiounen vum Club ze organiséieren.

Wann dir eng Fro iwwert oder un den FC Käerch hutt dann kënnt der iech un d’Sekretariat wenden E-mail:  fckaerch@gmail.com.
 
De Benevolat brauch ëmmer Léit!! Dir sidd Fussball intresséiert a motivéiert fir aktiv um Club Liewe vum FC Käerch deelzehuelen an et matzegestalten, da mellt iech beim Sekretariat ënner fckaerch@gmail.com.

De Comité wënscht iech vill Spaass beim Entdecken vun eisem Site an freet sech iech um Terrain „Déckebierg“ ze begréissen.
 
 

Comité 2021 - 2022

 
uewen: Stephan Lalli, Camille Bartz, Luc Simon,
P. Berscheid (net méi am Comité)J. Klein (+), J. Faber (net méi am Comité), 
B. Mauer (net méi am Comité), Tun Salvatore, M. Louis (net méi am Comité),
C. Bastian (net méi am Comité)Eric Schmitz, Patrick Schiltz
 
ennen: Guy Franckart, R. Clemen (+),
Jang Everard, Jose Pires
 
Net op der Foto: Filipe Trigo, Fabrice Bartz, Nikos Michaloupulos

Contact Comite

 

 

Comité FC KÄERCH 2021-2022

 

Member

Funktioun

Contact

SCHILTZ Patrick

Président

11, rue de Goeblange L-8383 Koerich

Tél: 691233222 / 398587 Email: patrick.schiltz@dussmann.lu

FRANCKART Guy

Vice-Président

5 route d’Arlon L-7412 Bour

Tél: 621271043 ;Email: guyfra@pt.lu

SCHMITZ Eric

Secrétaire

9 rue Boschlék L-8561 Schwebach

Tél: 691476240 Email: fckaerch@gmail.com

LALLI Stéphan

Trésorier

6 rue Annette Schwall-Lacroix L-8425 Steinfort

Tél: 621962698 Email: tresorier@fckaerch.lu

BARTZ Camille

Member

10 route de Luxembourg L-8360 Goetzingen

691506249 / 308072 Email: bartzcam@pt.lu

BARTZ Fabrice

Member

1A rue Ermesinde L-8416 Steinfort

Tél: 691538226 Email: matzke09@hotmail.com

EVERARD Jean

Member

27 rue Principale L-8361 Goetzingen

Tél: 621314548 / 309850 Email: evje@pt.lu

MICHALOPOULOS Nikos

Member

27 rue de Windhof L-8384 Koerich

Tél: 621709486 Email: nmichalopo@gmail.com

PIRES José

Member

11 rue du Moulin L-8387 Koerich

Tél: 621369305 Email: jose.pires@fordluxmotor.lu

SACHSEN Daniel

Member

3A rue Ermesinde L-8416 Steinfort

621481871 Email: sachsen_daniel@icloud.com

SALVATORE Tun

Member

Cité Flammant L-6115 Junglinster

Tél: 691340313 / 399781 Email: Salvatore.tun@pt.lu

SIMON Luc

Member

2 chemin de la Fontaine L-8386 Koerich

Tél: 691565151 Email: lucsimon@live.de

TRIGO Filipe

Member

5a rue de Capellen L-8393 Olm

Tél: 691319801 Email: Filipe_trigo@hotmail.fr

 

 

 

Funktiounen ausserhalb vum Comité

FABER JERRY

Sponsoring / Zeitung FC KÄERCH

JOST Jessica

FUPA